13 / 10 / 2021

Label fir 20 Schoulen a 4 Maison Relaisen

Aktuell droen 20 Schoulen a 4 Maison Relaisen de Label "clever move". Dës Schoulen a Maison Relaisen engagéiere sech fir all Dag 15 bis 20 Minutten zousätzlech Beweegung an den Unterrecht respektiv wärend der Hausaufgabebetreiung anzebannen. Hei geet et zur Oplëschtung.

Mäi Kapp gëtt méi kal an duerno kann ech erëm besser nodenken.

Schüler C2 Bissen