15 / 10 / 2021

Beweegungskëscht “Fit a monter”

4 Joer laang huet den Aarbechtsgrupp ënnert anerem dorunner geschafft. Fir d’Schouljoer 2021/2022 ass se endlech do: an der praktescher Beweegungskëscht "Fit a monter", déi di 3 Projeten “clever move”, “Bicycool” a “Mobak” regroupéiert, sinn alleng 99 "clever move" Aktivitéiten dran. Handlech fir op d'Pult ze stellen a fir all Dag dovunner ze profitéieren.

Méi Informatiounen esou wéi de Bon de commande ënnert dësem Link.

“Die Bewegungspause hilft und danach kann man wieder voll konzentriert arbeiten.“

Schüler C4 Angelsberg