Projet

 

Membere vum Aarbechtsgrupp

  • Michèle Zimmer (Beefort C3)
  • Michèle Barthélémy (Bissen C1)
  • Sonja Müller (Dir. 12)
  • Annick Stammet (Junglinster C2)
  • Karel Achten (SCRIPT)

“D'Beweegung hëlleft, fir duerno besser ze schreiwen an et ass och Spaass dobäi.“

Schüler C2 Bissen