Schüler C2 Bissen

Mäi Kapp gëtt méi kal an duerno kann ech erëm besser nodenken.

“Ech fannen d’Beweegungspause gutt, well ee sech och heiansdo e bëssen austobe muss, an dat eng gutt Geleeënheet ass.“

Schüler C4 Angelsberg