Schüler C2 Bissen

D’Beweegung hëlleft, fir duerno besser ze schreiwen an et ass och Spaass dobäi.

“Ech fannen d’Beweegungspause gutt, well ee sech och heiansdo e bëssen austobe muss, an dat eng gutt Geleeënheet ass.“

Schüler C4 Angelsberg