Schüler C2 Bissen

Eise Kapp kritt duerch d’Beweegungsspiller eng Paus a mir gi fit.

“D'Beweegung hëlleft, fir duerno besser ze schreiwen an et ass och Spaass dobäi.“

Schüler C2 Bissen