Schüler C2 Bissen

Eise Kapp kritt duerch d’Beweegungsspiller eng Paus a mir gi fit.

“Wann een déi ganzen Zäit wackelt, kritt ee méi Energie.“

Schüler C2 Saeul