Schüler C2 Saeul

Wann een déi ganzen Zäit wackelt, kritt ee méi Energie.

“Mäi Kapp gëtt méi kal an duerno kann ech erëm besser nodenken.“

Schüler C2 Bissen