Schüler C4 Angelsberg

Die Bewegungspause hilft und danach kann man wieder voll konzentriert arbeiten.

“Wann een déi ganzen Zäit wackelt, kritt ee méi Energie.“

Schüler C2 Saeul