Schüler C2 Bissen

Mäi Kapp gëtt méi kal an duerno kann ech erëm besser nodenken.

“Eise Kapp kritt duerch d'Beweegungsspiller eng Paus a mir gi fit.“

Schüler C2 Bissen