Schüler C2 Bissen

Mäi Kapp gëtt méi kal an duerno kann ech erëm besser nodenken.

“Säitdeem mir d'Beweegungsübungen reegelméisseg maachen, fällt et  mir méi liicht, dës Beweegungspausen am Schoulalldag anzebauen. Si gehéieren einfach dozou.“

Léierin C3 Bissen