Schüler C2 Bissen

Eise Kapp kritt duerch d’Beweegungsspiller eng Paus a mir gi fit.

“Eise Kapp kritt duerch d'Beweegungsspiller eng Paus a mir gi fit.“

Schüler C2 Bissen